Fork me on GitHub

See the Node Services page for more information.

node_load()

node_load(123, {
 success:function(node){
  alert("Loaded " + node.title);
 }
});

node_save()

Save a New Node

var node = {
 title:"Hello World",
 type:"article"
};
node_save(node, {
 success:function(result) {
  alert("Saved new node #" + result.nid);
 }
});

Update an Existing Node

var node = {
 nid:123,
 title:"New Title"
};
node_save(node, {
 success:function(result) {
  alert("Updated existing node #" + result.nid);
 }
});

node_delete()

node_delete(123, {
  success:function(result){
   if (result[0]) {
    alert("Node deleted!");
   }
  }
});

node_index()

Get the Most Recent Nodes of Type Article

var query = {
 parameters: {
  'type': 'article'
 }
};
node_index(query, {
  success:function(nodes){
   alert('Indexed ' + nodes.length + ' node(s)!');
  }
});